Nis taksimi i fitimit të bankave nga interesat e depozitave

Kliko per me shume info

A bank employee counts Euro notes at Kasikornbank in BangkokTIRANE – 16 bankat tregtare që operojnë në vendin tonë, duke filluar nga 1 janari 2015 do të derdhin në tatime, 15 % të fitimeve nga interesat e kursimeve,  nga 10 %që paguanin deri me 31 dhjetor 2014.

Udhëzimi i Ministrisë së Financave “Mbi tatimin e rritur për interesat bankare ” ka hyrënë fuqi në 1 janar 2015, ndërsa relacioni që shoqëron këtë udhëzim sqaron se, “moment i pagimit të interesave konsiderohet dita e pagimit të interesave në “cash’’ ose dita e maturimit apo rikapitalizimit të tyre”.

Kliko per me shume info

Në të njëjtën mënyrë veprohet edhe për tatimin mbi interesat për llogaritë e mbyllura. Tatimi interesave për bonot e thesarit apo letrat me vlerë deklarohet dhe paguhet nga Banka e Shqipërisë jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës të pagesës, thuhet në udhezimin e MF-së

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here