Ekonomia

Matura 2015, udhëzimi i ministrisë për zhvillimin e provimeve të detyruara dhe me zgjedhje

Ministria-e-Arsimit3Ministria e Arsimit dhe Sportit ka nxjerrë një udhëzim për Maturën Shtetërore 2015 dhe pranimin në shkollat e larta publike për shkollat jo profesionale. Sipas këtij udhëzimi lëndët e provimeve të detyruara për të gjithë maturantët do të jenë: Gjuha dhe Letërsia Shqipe, Matematika dhe Gjuha e Huaj.

Lista e gjuhëve të huaja, që do të jepen si provim i detyruar D3, është: anglisht, italisht, frëngjisht dhe gjermanisht. Gjuha e huaj qe do të jepet provim, do të pasqyrohet në Formularin A1. / A1Z. Kandidatët e vitit të kaluar, që rezultuan mbetës në D3, janë të detyruar ta ri japin këtë provim. Kandidatët e tjerë, që aplikojne rne AlZ, nuk do ta rijapin provimin e detyruar D3.

Maturanti ka të drejtë të zgjedhë 2 lëndë nga lista e lëndëve me zgjedhje pavarësisht nëse I ka zhvilluar ose jo ato.

loading...

Artikuj te ngjashem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close